Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

← Agenda Biodanza ←

17-02-2018 | Introductie dag opleiding


11.00- 18.00 uur
25 euro
t'werkhuysZegelstraat 13
Borgerhout- Antwerpen
Inschrijven

Biodanza Opleiding- Antwerpen

Introductiedag met vivencia

17 februari 2018 van 11.00-18.00 uur 

 

Inschrijven is verplicht

1e schoolweekend is op 17 en 18 maart 2018

   

De opleiding tot Biodanza docent bestaat in essentie uit het ontdekken van een missie, het doorgeven van de staat van genade, het tonen van nieuwe wegen om liefde in praktijk te brengen en het wekken van het verlichte bewustzijn.

 

Heel vaak vergissen mensen zich in de identiteit die ze met zich meedragen. Ze reduceren hun bestaan tot wat de omgeving - verarmd of zelfs giftig- van ze eist. Als mensen zich voelen alsof ze niks betekenen, betekenen hun daden ook niets. Een minderwaardig zelfbeeld creëert monsters. Veel mensen weten niet eens dat ze het goddelijke in zich hebben.

 

In essentie is de natuur van de mens de eeuwige viering van het leven. Vanuit deze staat krijg je een verlichte visie op jezelf en de wereld.

De innerlijke verlichting is geen persoonlijk voorrecht. Zelf verlicht zijn is niet genoeg. De opdracht is om anderen die in de duisternis zijn te verlichten, om ze in hun bestaan te kunnen zien en hen het licht (en de vreugde) door te geven.

Leven is een heel speciale kans. De kans om 'de eeuwige mens' te kunnen waarnemen, net zoals het plezier van de heiligheid van het leven in je lichaam.

Er is in ons iets wat nog groter en fantastischer is dan datgene wat we denken en doen. 

 

Het leven wordt zinloos, als we ons niet met deze eeuwige bron verbinden terwijl we tegelijkertijd voelen dat we arme sterfelijke mensen zijn, die het moeilijk hebben.

Het gaat erom dat we de verbinding verkrijgen met de grootsheid van het leven. Over verlichting wordt vaak gesproken als een uitzonderlijk fenomeen, vol met mystieke geheimzinnige bijbetekenissen die zich af en toe voordoen. In werkelijkheid is het de natuurlijke toestand van alle mensen. 

 

Het gaat om een verandering van de visie die we hebben op onszelf en op de zin van het leven. 

Het is een nieuwe manier om zich met anderen te verbinden. De moeilijkheden tegemoet te treden die zich voordoen bij ons alchemistische werk, terwijl we de overvloed en schoonheid accepteren die opgewekt wordt door liefde.

We zijn veel meer dan we meestal denken, we zijn geschapen vanuit de kosmos, en in staat om lief te hebben en schoonheid te creëren.

Als we ons die grootheid niet eigen maken, dan worden we moordenaars en ons leven verliest zijn zin.

 

De Biodanza mensen (…) gaan tot mijn vreugde verder met de meest verheven taak die je in je bestaan op je kunt nemen: het aan de wereld teruggeven van de heiligheid van het leven. Rolando Toro - Santiago de Chile, 14/02/2010