Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

Biodanza in Breda en Antwerpen

Rolando Toro, grondlegger van Biodanza spreekt in deze YouTube versie over wat hij noemde de allergrootste kunst; de Kunst om te leven. Hij noemt het "Ars Magna". Biodanza is de Ars Magna, de hoogste kunst die naar gezondheid als uitdrukking van de kosmische orde leidt. 

http://www.youtube.com/watch?v=qYQ7bjVGEx8

De vreugde van het leven hervinden

Biodanza opent, ontspant, en versterkt het gevoel voor vreugde, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het leert ons te voelen wat er te voelen is!

Door regelmatig Biodanza te doen bij uitstek 1 keer per week, wordt het een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks leven. Het doel is te leren het 'leven' te dansen.

Iedereen weet dat het leven dansen niet altijd eenvoudig is. 

Biodanza reikt eenvoudige en effectieve instrumenten aan, Iedereen kan het doen- er zijn geen bepaalde passen of speciale manieren van bewegen.

Biodanza gaat over natuurlijke bewegingen, bewegingen die we kennen uit het gewone leven: lopen, springen, jezelf uitdrukken, contact, omhelzen etc.

We dansen in een open, gemengde groep (mannen en vrouwen). Er is geen leeftijdslimiet.