Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen » Nieuwsbrief » Interne nieuwsbrief studenten september

Nieuwsbrief Biodanza

Op 19 en 20 september 2015 

16e theoretisch – vivenciele module Transcendentie 

“This is how I would die 
into the love I have for you: 
As pieces of cloud 
dissolve in sunlight.” 
― Rumi

In Biodanza verwijst het begrip transcendentie naar de mogelijkheid om de kracht van het ego te overwinnen zodat we ons kunnen identificeren met de eenheid van de natuur en met de essentie van mensen.

Iedereen kan toegang hebben tot een ervaring van transcendentie als hij 'binnen de totaliteit' blijft.

Hiervoor moet men zijn ego verwerpen dat hem in ballingschap houdt. Degenen die het individuele bewustzijn niet kunnen verlaten zijn niet in staat een transcendente ervaring te krijgen.

Volgens de opvatting van Biodanza is de vivencia van transcendentie een van de natuurlijke functies van de mens; doch de meest onderdrukte van allen, de belangrijkste en moeilijkst te bereiken omdat hij het meest aan onderdrukking heeft geleden tijdens het historisch en culturele proces (meest geblokkeerd door religie).Rolando Toro


  • September 26/ 27 is er Aqua Biodanza hier ligt de klemtoon op het ervaren van, de vivencia van de hoogste trance in Biodanza, genoemd de zwevende trance in water. Het wordt gegeven in een kleine groep en in warm water. (diepte van zwembad is circa 1.45 meter) Er zijn nog enkele plaatsen gereserveerd voor studenten van de school. Je kunt er meer over lezen op de site.

WAT IS TRANSCENDENTIE IN BIODANZA? HOE WERKT HET?

Biodanza functioneert op drie niveaus; op het niveau van het organisme, op het niveau van de relaties tussen mensen en op het niveau van de perceptie van de wereld.

We kunnen het beschouwen als een proces van zelfrealisatie. Er ontstaan geleidelijke verandering in het gedrag, in de gewoonten.

Als we naar een kindje kijken, dat gaat op een gegeven moment kruipen eerst nog onhandig vervolgens steeds makkelijker. Dit kunnen we beschouwen als een proces om zich zelf te realiseren, de eigen identiteit.

Ieder menselijk wezen heeft die drang om zich zelf te ontwikkelen. Iedere leeftijd heeft wat dat betreft zijn eigen eisen. Iedere context geeft weer andere mogelijkheden en andere eisen. Het leven verandert en geeft voortdurend de impuls om te veranderen. Het leven is verandering.

Als je zoals vroeger thuis bent met je broer(s) en zus(sen) krijg je veel stimulans om te groeien, ook in de school krijg je stimulans om te groeien, in de werkwereld komt er nieuwe kennis, nieuwe stimuli om te groeien.

In Biodanza komen er een hoop mogelijkheden, impulsen c.q. stimuli om te groeien! Rolando noemt onze Biodanza sessies dan ook een ‘laboratorium van stimuli’.

De wereld, thuis, in de school en het werk is een bepaalde context van de verschillende manieren om gestimuleerd te worden.

In Biodanza heeft Rolando Toro het niet over het individu maar propagandeert de kosmische mens, de mens in verbinding met alles om zich heen. Daarom, en zo kun je beter het concept begrijpen en de waarde van ecofactoren. 

De uiterlijke factoren zijn nodig om te veranderen.

Positieve ecofactoren verander je in positieve zin en omgedraaid negatieve geven een negatieve verandering.

Er zijn de omstandigheden die helpen om onze veranderingen te richten en te ondersteunen.

Rolando Toro heeft daar heel, veel aandacht voor, we zijn niet alleen, de omstandigheden hebben invloed op ons. We hebben omstandigheden nodig die ons verlangen om te leven ondersteunen en stimuleren, die een beeld geven van een beter leven, waar we naartoe willen. Een beter leven, of meer leven in je leven brengen.

Biodanza kent de Shiva en Vishnu dans. Dat zijn natuurlijk symbolen of tendensen.

Het ene, is het oerbeeld Shiva van de dans van verandering, de andere is ‘het conserveren’, de stabiliteit, de structuur.

Verandering heeft ecofactoren nodig, dingen uit de omgeving, die met elkaar weer zijn verbonden waardoor er een dynamiek ontstaat.

Rolando noemt zeven( 7) krachten van transformatie in Biodanza; muziek, de integrerende dans, de vivencia als methode, de trance, de streling, verruiming van bewustzijn en de groep.

  1. MUZIEK

Nodig is adequate muziek, gunstigst is de muziek die de beweging oproept. Er zijn twee extremen, er is muziek die beweging oproept maar niet veel doet, geen emotie. Of muziek die een maximum aan ervaring/ emotie oproept. Hoe sterker de muziek, hoe sterker de vivencia. We moeten eerst de beweging stimuleren dan…

2. ​DANS DIE INTEGREERT

Ieder oefening heeft een bepaald doel. Dat hoor je altijd aan de naam van de oefening in de aankondiging en aan de demonstratie. Rolando bleef altijd demonstreren … we hebben de zenuwspiegel waarin de neuronen dit begrijpen. Doordat de leerling het ziet komt hij al in de vivencia, Rolando was zijn tijd vooruit want dat is nu in de wetenschap herkent

3. VIVENCIA ALS METHODE

Als je iets beleeft voelt je leven intens. Dat is geen ego. Dat moment blijf je herinneren, als je gaat van beleving naar de betekenis Het idee van vivencia is geboren in de psychiatrie.

Belangrijk is meestal eerst de betekenis en dan de zin, dus eerst begrijpen in Biodanza met de vivencia is dit proces andersom… eerst de beleving en dan begrijpen. Als je niet begrijpt is dat niet erg want dan komt het een keer. Beleven zonder te begrijpen is heel goed.

Vivencia is een algemene sensatie, graduatie van meer of minder diffuus gevoel van levend zijn.

Het geeft zekerheid je zeker voelen, plezier, harmonie en zachtheid.

4. STRELING Ecofactor

Het is een contact dat geactiveerd wordt door oprechte genegenheid. Streling langzaam introduceren die oprechtheid is er niet meteen die moet je langzaam opbouwen, langzaam aan komt erotism en empathie. Het heeft een grote therapeutische werking.

5. TRANCE

verandering in het bewustzijn. Daardoor komt minder gevoel van ego naar boven en gaan we meer terug naar het oorspronkelijke. Een gevoel van basiszekerheid, daar leren mensen zichzelf meer te laten gaan Mensen nemen bewuste keuze om zich te laten. Het is geen hypnotherapie. Niet de leraar die het veroorzaakt de beslissing neemt. Mensen hebben een eigen autonomie. Dat is een belangrijk en dit verschilt met andere therapieën die met regressie te maken hebben.

6. UITBREIDING VAN BEWUSTZIJN

Om de wereld als een geheel te zien, bewustzijn om ieder keer iets anders te zien niet de detail bijvoorbeeld de neus of de borsten, het hoofd… maar de essentie.

Dat is moeilijk in onze maatschappij waar het beeld regeert. Ieder moment wisselt het, we krijgen geen kans om ergens dieper op in te gaan. Je hebt een genie nodig als Rolando die dat kan zien.

7. GROEP

De groep is een baarmoeder/uterus voor de ontwikkeling. We zijn op de wereld gekomen in een groep in een familie, die je ondersteunde. De interacties zijn heel intens, dit is wat men noemt een verrijkte omgeving. Heel belangrijk is dit!

In de Biodanza groep zijn er heel veel interacties, door zijn of haar aanwezigheid wekt het de vivencia /de belevenis.

We kunnen de muziek eventueel weglaten maar niet de ander(en)

Wel bv. buiten in de natuur dansen dan laat je de muziek weg, maar je doet het wel samen, met de ander(en).

Zo zijn er precieze aanwijzingen in Biodanza.

Er is er theorie en een voorstel opdracht (een aankondiging). Het theoretisch Model van Biodanza is een weerspiegeling van de theorie, de achtergronden die de motivering geeft om te dansen. Iemand staat zichzelf hiermee toe om te dansen / om die ervaring in te duiken.

Biodanza is niet we nemen je bij de hand en dan voelen we ons goed.

De Biodanza leraar geeft informatie waar je ieder keer op in kunt gaan met meer zelfstandigheid.

Biodanza geeft je in de theorie een doel waar je in kunt gaan om het te begrijpen, om te bewegen en om je uit te drukken. Een intellectuele toestemming om te bewegen en om jezelf te uiten.

Dat is belangrijk.

Bewegen is gemakkelijk, maar om je daarin uit te drukken, daar moet je iets meer moeite voor doen.

Zoals bijvoorbeeld met de oefening om te “stappen of lopen” en om dan op te houden met je automatische manier van lopen, je moet zin krijgen om te lopen, of zin om met iemand te lopen om de wereld in te gaan, iemand te ontmoeten… anders verlies je een opportuniteit.

Ik herinner me deze voordracht waar Rolando zijn lezing begon met deze quote van Rumi​Ter herinnering Schoolweekend november op 20- 21 november 2015 

Afwezige studenten op het schoolweekend betalen 50%. Bij het inhalen v/h weekend, betaal je de aanvullende 50%. Gelieve hier aan te denken en in orde te maken.  

Tot slot ken je mensen met belangstelling voor de opleiding. Op 28 november 2015 is er een Informatie bijeenkomst m.b.t. de Opleiding Biodanza 4e cyclus. Uiteraard ben je van harte welkom.

Locatie: Centrum "livelovelovelife". Bisschopstraat 18, 2060 Antwerpen. 


Vriendelijke groet
Annette Heynderickx
www.biodanzainvlaanderen.be