Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

Opleidingcyclus V en aankondiging van de nieuwe cyclus VI 

September 2020 

De opleiding duurt circa drie jaar en bestaat uit 29 weekenden of modulen met specifieke onderwerpen en thema's inherent aan de theoretische achtergronden en methodologie van Biodanza.

Daarnaast twee Minotaurus Projecten (Deze zijn facultatief) en minimaal drie (3), maximaal acht (8) studiebijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten/ seminars hebben aanverwante thema's. Zij worden gehouden op een of twee extra schoolweekenden.

De modulen vinden plaats in een weekend. (1) weekend per maand m.u.v. de zomervakantie.

Na het vijfde methodologie schoolweekend kun je een eigen groep (onder begeleiding) beginnen, d.i. een praktische stage (onder supervisie). Daarnaast dien je een verwerking te maken in de vorm van een monografie en een presentatie. 

Het volgen van wekelijkse Biodanza lessen bij een afgestudeerd Biodanza leraar is een voorwaarde (verplicht) voor de verdieping van je vivencia als je student bent. Tenzij in uitzonderlijke geval.

Op het einde van de opleiding na een algemene beoordeling, ontvang je als leerling een diploma van Biodanza leraar.

Programma

Het opleidingsprogramma voorziet in de volgende onderwerpen

1. Studie van de theoretische basiskennis gerelateerd aan de theorie van Biodanza en haar fundamenten binnen de mensenwetenschap en de Biologie.

2. Verdieping van de vivencia Verdieping van de individuele vivencia in een groep, met het oog op de ontwikkeling van een toekomstig leraarschap.

3. Methodologie Aanleren van Biodanza oefeningen met hun naam, manier van uitvoeren en de respectievelijke muziekstukken.

4. Muzikale semantiek De muziek in Biodanza. Het onderzoek van prof. Rolando Toro naar gepaste muziek om de vivencia voort te brengen. Criteria bij de keuze uit het repertoire van Biodanza

5. Stage Praktische ervaring in het geven van korte wekelijkse Biodanza klassen onder supervisie

6. Monografie Verwerking in een monografie refererend aan een theoretisch aspect of aan de praktijk van Biodanza

DATA

THEMA

DIDACT/DOCENT

V- cyclus 2018- 2020

 telkens het derde volledige weekend van de maand 

Nieuwe cyclus 2020 Telkens het eerste weekend van de maand 

 

17-18 november 2018 Identiteit en Integratie  
15-16 december 2018 Trance en Regressie  
19-20 januari 2019 Mythische en Filosofische  voorgangers van Biodanza  
16-17 februari 2019 Contact en Streling  
16-17 maart 2019 Menselijke Beweging  
20-21 april 2019 Seksualiteit  
18-19 mei 2019 Vitaliteit  Silvia Signorelli
15-16 juni 2019 Creativiteit Tinne Cuyvers en Malic Zilyas

21-22 september 2019

28- 29 september

Affectiviteit

Aqua Biodanza Buggenhout 

 
19- 20 oktober 2019 Transcendentie  
16-17 november 2019 Biodanza en Neurosciences Laura Terzoli
21- 22 december 2019 

Werkingsmechanisme van Biodanza

 
18-19 januari 2020

Toepassingen en Uitbreidingen van Biodanza

 
15-16 februari 2020 Biodanza Ars Magna Silvia Signorelli 
21- 22 maart 2020 De muziek in Biodanza  
18-19 april 2020 Methodologie I -Muzikale semantiek  
16- 17 mei 2020 Methodologie II -De Biodanza sessie  
20- 21 juni 2020  Methodologie III - De Biodanza sessie- tweede gedeelte Silvia Signorelli 
 • Biodanza in de zomer -Vijfdaagse in de Franse Ardennen Centrum Buirefontaine van 26 tot 31 juli 2020
19-20 september 2020 Methodologie IV- wekelijkse klassen  
17-18 oktober 2020 Methodologie V- de groep in Biodanza  
21-22 november 2020 Methodologie VI- evaluatie criteria van het evolutieproces in Biodanza  
19- 20 december 2020 Methodologie VII - officiële lijst van oefeningen  

*** Biodanza en Sociale acties komen op een later moment mogelijk als seminar.

Theoretisch-vivenciele modules met specifieke Biodanza thema’s

 • Definitie en Theoretisch Model van Biodanza
 • Vitaal Onbewuste en Biocentrisch principe
 • De vivencia
 • Biologische aspecten van Biodanza
 • Fysiologische aspecten van Biodanza
 • Psychologisch aspecten van Biodanza
 • Identiteit en Integratie
 • Trance en Regressie
 • Mythische en Filosofische  voorgangers van Biodanza
 • Contact en Streling
 • Menselijke Beweging
 • Vitaliteit
 • Seksualiteit
 • Creativiteit
 • Affectiviteit
 • Transcendentie
 • Biodanza en neurowetenschap (neurosciences)
 • Werkingsmechanisme van Biodanza
 • Toepassingen en Uitbreidingen van Biodanza
 • Biodanza Ars Magna
 • Biodanza en Sociale actie
 • De muziek in Biodanza
 • Methodologie I -Muzikale semantiek
 • Methodologie II -De Biodanza sessie
 • Methodologie III - De Biodanza sessie- tweede gedeelte
 • Methodologie IV- De wekelijkse klas en workshops/ stages
 • Methodologie V - De groep in Biodanza
 • Methodologie VI – Beoordelingscriteria in het evolutionaire proces van Biodanza
 • Methodologie VII - Officiële lijst van oefeningen in Biodanza (oefening, muziek en aanwijzingen)