Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

← Agenda Biodanza ←

15-12-2018 | Mythologische en filosofische voorgangers van Biodanza

15 december

150 euro
t' WerkhuysZegelstraat 13
Antwerpen
Inschrijven

9e theoretisch-vivencieel schoolweekend
Mythologische en Filosofische voorgangers van Biodanza


           
"HET VIEREN VAN HET LEVEN EN HET PROCES VAN EEUWIGE VERNIEUWING”


Met het samenbrengen van de grote antieke mythen en hun archetypische figuren, wil ik de kenmerkende aspecten laten zien van de menselijke nood aan het 'Vieren van het Leven' en het 'Heiligen van de Natuur.’ 
In hun oorspronkelijke betekenis vormen deze mythen de basis en de inspiratie voor de belangrijkste benadering van Biodanza. 

Voor een toekomstige beschaving wil ik deze antieke mythen - die buitengewoon krachtige archetypische modellen zijn- redden.


 De goddelijke aanwezigheid in de natuur: Demeter.

De erfenis van Demeter is: het beschouwen van de natuur als heilig. De eenheid tussen natuur en mens. Het zoeken naar manieren van bewustzijnsverruiming als een manier om toegang te krijgen tot de opperste ervaring van de kosmische eenheid. Het streven naar een transformatie van de dissociatieve culturele waarden vanuit het binnenste van een enkel individu. En het bewustzijn dat de betekenis van het leven in het leven zelf zit. 


Extase door middel van plezier en genot: Dionysos.

De erfenis van Dionysus is: de eenheid tussen mens en natuur, het plezier om te leven, het zoeken naar genot en extase en het bevrijden van de instinctieve mogelijkheden, die diep in ons zijn opgeslagen, door middel van de dans. 


De kracht van muziek: Orpheus.

De erfenis van Orpheus is: de kracht van het zingen, van de muziek en van de poëzie, die in staat zijn een transformatieproces in de menselijke ziel teweeg te brengen.


De eenheid van de mens met het universum: Pythagoras


Het universum in beweging en de eeuwige terugkeer: Heraclitus. 


Liefde en barmhartigheid: Christus.

 

De erfenis van Christus is de liefde voor de medemensen. Het is een diep respect voor de sociaal zwakkeren en barmhartigheid.


Het is interessant om in de ontwikkeling van deze mythen en archetypen de overgang te zien van het matriarchaat van Demeter naar het patriarchaat van Christus. Want...zo aards en voedend als Demeter was, zo is God de Vader in de hemel ver van de mensheid verwijderd. Door de eeuwen heen is het Christendom afgegleden naar het opofferende en onderdrukkende model van onze tijd.” Rolando Toro

 

Praktische informatie en aanvangstijden: zaterdag en zondag om 09:30 uur - 17:30 uur


Meebrengen: een paar stuks onbespoten of goed gewassen fruit. Dit is voor het ritueel dat we willen doen ter ere van de Godin Demeter.
Kom en dans. Verheug je op het gezamenlijk vieren van oorspronkelijk leven!

De weekenden zijn open voor mensen die hun vivencia willen verdiepen.