Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

← Agenda Biodanza ←

09-09-2018 | Monografie presentaties en vivencia


10.30 uur
Foyer van het t' WerkhuysZegelstraat 13
Antwerpen
Inschrijven

Monografie presentatie 
zondag 9 september 2018 door

ANNEMIE VAN DIEST
 "Over gevoeligheid, kennis en zelfkennis in Biodanza" 


Een vivencia brengt op diep biologische-fysiologisch niveau veranderingen op gang. Op meer bewust en existentieel niveau heeft de vivencia ook de kracht onze zienswijze op onszelf en de wereld  te veranderen. Wat een paradigmawissel is in de wetenschappen, voltrekt zich in de vivencia in zekere zin op persoonlijk vlak.  
De zelfkennis die zo groeit is van een totaal andere orde dan het abstract theoretisch of ‘in het ijle’ reflecteren over wie we zelf zijn.


&
CAROLINE DELMELLE
"Dansen in Verbinding met de Schoonheid en de Heiligheid van het Leven"

 

« Mathématiquement, il n’existe aucune possibilité que nous existions. Mais nous EXISTONS. Pour cela, nous devons incorporer en nous la sacralité de la vie, le miracle de la vie … parce que la signification de notre passage dans le monde est d’exalter la vie … de créer encore de la vie … d’ajouter de la vie à la vie» Rolando Toro Araneda

 

Programma 
Aanvang om 10.30 uur (deuren open vanaf 10.00 uur)
Ontvangst met koffie/ thee en iets lekkers!
11.00 uur; Presentatie van de monografieën.
Aansluitend een toast en de gelegenheid om deze twee nieuwe docenten te feliciteren.
13.00 uur;  Gezamenlijke lunch (potluck, ook genoemd auberge espagnol)
Tot besluit een mooie vivencia voor alle aanwezigen door Arjan Ramaker 

 

Locatie:  School voor Biodanza- Antwerpen in de Foyer van t' Werkhuys, Zegelstraat 13 Antwerpen
Er is veel belangstelling voor deze dag. Daarom wil ik je vragen i.v.m. de organisatie in te schrijven. 

Kosten: Vrije bijdrage.
Voor vragen of informatie bel Annette +31 6 40583378


Ik besluit met een vertaling van de uitleg van Rolando Toro die over het Biodanza docent zijn of worden toelichting geeft en over de betekenis van deze ontwikkelingsweg. Van de opleiding mag je verwachten dat er verschillende instrumenten aangereikt worden die zo simpel, en tegelijkertijd zo vernieuwend en bevrijdend zijn. Biodanza is een ervaringskunst waar wetenschap, liefde en kunst samenkomen. Met als grootste kunst, 'de kunst van leven'. De kunst het leven te dansen!

 

De Biodanza docent 
De opleiding tot Biodanza docent bestaat in essentie uit het ontdekken van een missie: het doorgeven van deze 'staat van genade', evenals het tonen van nieuwe wegen om liefde in de praktijk te brengen en het wekken van het verlichte bewustzijn. Heel vaak vergissen mensen zich in de identiteit die ze met zich meedragen. Ze reduceren hun bestaan tot wat de omgeving, verarmd of zelfs giftig, van hen eist. 
Als mensen zich voelen alsof ze niks te betekenen hebben, betekenen hun handelingen ook niets. Een minderwaardig zelfbeeld creëert monsters. Veel mensen weten niet eens dat ze het Goddelijke in zich hebben. In essentie is de natuur van de mens de eeuwige viering van het leven. Vanuit deze staat krijg je een verlichte visie op jezelf en de wereld. 
De innerlijke verlichting is geen persoonlijk voorrecht. Verlicht zijn is niet genoeg. Het is ons toevertrouwd anderen in het duister licht te tonen, hen in hun bestaan te zien en het licht en de vreugde door te geven.
Leven is een heel speciale kans. De kans om 'de eeuwige mens' te kunnen waarnemen, net zoals het plezier van de heiligheid van het leven in je lichaam. Er is in ons iets wat nog groter en fantastischer is dan datgene wat we denken en doen. 
Het leven wordt zinloos als we ons niet met deze eeuwige bron verbinden, terwijl we tegelijkertijd voelen dat we arme sterfelijke mensen zijn die het moeilijk hebben.
Het gaat om de verbinding met de grandeur van het leven. Over verlichting wordt vaak gesproken als een uitzonderlijk fenomeen, vol van mystieke geheimzinnige bijbetekenissen die zich af en toe voordoen. In werkelijkheid is het de natuurlijke staat van alle mensen. Het gaat om een verandering van visie die we hebben op onszelf en op de zin van het leven. 
Het is een nieuwe manier om zich met anderen te verbinden. De moeilijkheden tegemoet te treden die zich voordoen bij ons alchemistische werk terwijl we de overvloed en schoonheid accepteren die opgewekt wordt door liefde. We zijn veel meer dan we meestal denken. We zijn geschapen vanuit de kosmos, in staat om lief te hebben en schoonheid te creëren. 
Als we ons die grootheid niet eigen maken, dan worden we moordenaars en ons leven verliest zin. We gaan tot mijn vreugde verder met de meest verheven taak die je in je bestaan op je kunt nemen: het aan de wereld teruggeven van de heiligheid van het leven. Rolando Toro - Santiago de Chile, 14/02/2010

 

Maakt dit jou nieuwsgierig en overweeg je om de opleiding te doen of om alvast een weekend te volgen. Ook al ambieer je niet om les te gaan geven en om alleen de eerste twee jaar (10 weekenden per jaar) te volgen voor persoonlijke ontwikkeling, wees welkom.  Je kunt dit jaar nog instromen, en bovendien maak je zeer zeker een goede keuze voor de opleiding Biodanza School- Antwerpen, die het originele werk van Rolando behartigd. 

 

Voor informatie bel Annette +31640583378 of via de website.