Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

← Agenda Biodanza ←

17-11-2018 | Identiteit en Integratie

en 18 november
9.30 uur- 17.30 uur
150 euro
t' WerkhuysZegelstraat 13
Antwerpen
Inschrijven

Stage n°7: Identiteit en Integratie


door Annette Heynderickx

De dans is de wezenlijkste expressie van de identiteit.

Rolando Toro Araneda


Verschillende wetenschappers (biologen, psychologen, filosofen) hebben gesproken over de “Identiteit”. Waarbij het gaat om de ene centrale vraag: " WIE BEN IK?"  Wat was nu bijvoorbeeld het 'Zelve' in dat beroemde opschrift bij Apollo's tempel in Delphi, “ken u zelve?".

 

We vinden het vandaag de dag heel gewoon om onszelf te zien als wezens met een uniek innerlijk, maar dat was in de Middeleeuwen wel anders. 

Toen was het innerlijk, voor zover mensen dat concept gebruikten, slechts een ruimte om je tot God te wenden. De term ‘innerlijk’ komt al voor bij de filosofen maar pas bij Augustinus (354-430) wordt deze een centraal element van ons denken.

De filosoof-kerkvader beschrijft hoe we ons naar het innerlijk kunnen wenden en ons daarmee kunnen losmaken van de zintuiglijke wereld. Zijn doel is echter om zo toegang tot God te krijgen, iets wat nu naar de achtergrond is verdwenen.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw kreeg het innerlijk meer de betekenis die we er nog steeds aan toekennen. De wereld werd in die tijd vaak als een theater beschreven, waarin mensen hun ware zelf kunnen tentoonspreiden, maar dit ook kunnen verbergen door een bepaalde rol te spelen. ‘Het was in het maatschappelijk leven vaak noodzakelijk om zich anders voor te doen dan men werkelijk is.’ En jezelf anders voordoen dan je bent is mogelijk door het nu nog gangbare idee dat ons innerlijk voor anderen niet direct toegankelijk  is.  (uit het boek 'Het ongrijpbare zelf' Jacques Bos )

 

Resumerend, gewoon jezelf willen zijn was in sommige culturen en tijdperken een onbegrijpelijke ambitie.

In de loop van de 18de eeuw beschreef Rousseau hoe de verdorven samenleving hem belette zichzelf te zijn. Dat we door de voorschriften en verwachtingen van anderen ons onnatuurlijk gaan gedragen en de onschuld van het kind of van de oorspronkelijke natuur van de mens verliezen.

En... in hoeverre kunnen we dan nog spreken van 'dat we gedurende ons leven dezelfde persoon blijven?' 

 

De Oude Grieken kwamen met de vergelijking met het schip van Theseus om dit probleem duidelijk te maken. Als er iets stuk was, vervingen ze dat tot op een gegeven moment elk onderdeel van het schip vernieuwd was. Wat de vraag opriep...gaat het dan nog wel om hetzelfde schip? Wat geldt voor het schip, geldt ook voor ons zelf: al onze cellen worden continu door nieuwe vervangen. Hoe kunnen we zeggen dat we dezelfde blijven?

Een goede vraag!

Identiteit is een kernbegrip in Biodanza. 

Rolando Toro heeft een gedetailleerde methode voorgesteld waarmee integrerende vivencia’s kunnen worden opgewekt die het vermogen hebben de identiteit te sterken en tot uiting te laten komen. De vivencia wekt het vermogen om de levensstijl te veranderen en herstelt de biologische orde (harmonie in het organisme).

 Met de beweging van je lichaam laat je een deel van je identiteit zien, waardoor identiteit en dans sterk aan elkaar verwant zijn. Hierbij kunnen we de kracht van muziek niet buiten beschouwing laten.

Biodanza is muziek, beweging en vivencia.

Biodanza = expansie van de identiteit!

 

Studenten die dit weekend nog moeten inhalen of het graag een tweede keer doen zijn welkom, ook zij die hun vivencia willen verdiepen.

Het weekend is open voor mensen met voldoende Biodanza ervaring.