Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

← Agenda Biodanza ←

05-05-2018 | Drieluik: Dans het Orakel en de Archetypen

2 juni en 23 juni


Inschrijven

DRIELUIK: ‘Dans het Orakel & de Archetypen

  • Zaterdag 5 mei 

Dans alle aspecten van het mannelijke; de man (vader en zonen)

 

De I Tjing duidt haar betekenisvolle wijsheid aan met beelden uit de natuur, met kosmische metaforen die voor iedereen te begrijpen zijn.  Ze verstaan het omdat deze diepe symbolen in onze ziel wonen en omdat ook wij kosmische wezens zijn.

 

We dansen deze dag het  archetype van de man; synoniem voor het Scheppende Principe in de mens.

Het is beeld is de zon, de hemel, de schepper, volharding, intensie, focus, kracht etc...

 

Het is tijd en beweging, het bewegende element kent verschillende stadia. Het vertegenwoordigt de verschillende aspecten van de man/mens, die door de dans herkenbaar en beleefbaar worden.

Als eerste hebben we de jongste zoon; het begin van de beweging het ‘Opwindende’(de donder), als tweede, middelste zoon is het gevaar in de beweging: het ‘Onpeilbare’ (het water) en tot slot de oudste zoon; staat voor rust in de beweging; het ‘Stilhouden’ (de berg.)

 

Kom deze  waanzinnig mooie helende kracht dansen wekken en voeden.

 

Archetypen van de mens komen we in alle culturen tegen. In de I Tjing, het oude Chinese wijsheidsboek wordt gesproken over de harmonie van de tegenstellingen, beide zijn ze complementair en  het vertrekpunt van de "opperste eenheid".

 

De harmonie van deze tegenstellingen dansen we op 5 mei en op 2 juni, het is uitermate vruchtbaar. Deze 'opperste eenheid' dansen bevordert en stimuleert de aanwezige creatieve capaciteit in de mens.

*** hieronder een helder en mooi artikel van Richard West, Guest writer for Wake Up World. Het gaat totaal over de healing van de mannelijke energy.

 

  • 2 juni DANS ALLE ASPECTEN VAN DE VROUW, DE MOEDER EN DE DOCHTERS Het archetype van het Ontvangende en de hierbij behorende elementen van de toewijding in haar verschillende stadia zijn; het Zachtmoedige, het Zich-hechtende en het Blijmoedige. 

 

  • 23 juni ‘DANS HET ORAKEL’   Dit is een dag waarop we samen dansen, de groep integreren en voor wie wilt die kan een persoonlijke existentiële vraag stellen aan het orakel. Het orakel werpt een licht op de raadselen van het bestaan. Hoe kan dit kunnen we ons afvragen? Jungs theorie over de synchroniciteit (dat dingen verband met elkaar kunnen hebben zonder dat er oorzakelijkheid in het spel is, ofwel toeval dat geen toeval is) is ook hierin werkzaam, ieder kent deze fenomenen uit het dagelijks leven. Bijvoorbeeld de persoon waar je gisteren over sprak- en die je lang niet gezien hebt- belt "toevallig" vandaag! 

Waarom het orakel dansen?

Van oudsher willen we graag weten in welke veranderingsprocessen we zoal zitten en in hoeverre we ons daarin optimaal gedragen. Het verrichten van rituele handelingen en zeker ook de antwoorden van het orakel dansen zijn een uitstekende methode om het rationele denken voor even uit te schakelen en zo een open houding te bewerkstelligen, waarin het onbewuste de gelegenheid krijgt om actief te worden. De individuele dansen brengen je in een proces van toenemende bewustwording van het onbekende. Ieder vind in zich zelf hierbij makkelijk zijn of haar eigen antwoorden, ... die er altijd al waren. Het orakel dansen stelt ons in staat het geniale en wonderlijke in onszelf te activeren en te benutten.  

Waar: Copacabana, Overakkerstraat 190, 4834 XP Breda

Tijd: 10.00 – 17.00, deur open om 09.30 uur

Prijs drieluik: 165 euro. Inschrijven en betalen uiterlijk voor donderdag 26 april.

Rekening tnv Heynderickx NL59 ABNA 0233 5656 04 ovv je naam en 3luik

Bij annulering tot 1 week ervoor storten wij het bedrag minus 10 euro terug. Vanaf 1 week voor de workshop is restitutie niet mogelijk. Wel kun je jouw plek overdoen aan iemand anders. Aanmelden per mail of via de website: biodanzarosa@icloud.com 

 

Healing the Divine Masculine

February 10th, 2018 By Richard West

... In this article I’d like to bring attention to how the masculine aspect can also be healed. I’m not talking specifically about men, though this does need to happen. I’m talking about the masculine aspect of the energy that makes up the universe — the yang.

This energy lives within all of us, men and women, and so we can all contribute by healing it within ourselves.

The problem has been that masculine energy has gotten so distorted over the centuries. In it’s pure, aligned form the divine masculine is clear, willful, passionate, protective, committed and focussed. However, when it gets distorted it can turn into domination, perversion, and aggression. This usually comes from some need to control the environment because of a need for a specific outcome

So how can we heal it?

Firstly, we need to recognise that masculine energy in it’s pure form IS divine!

It’s very common, particularly in spiritual circles, to strive for traits such as love, peace, compassion and acceptance. But how often does will power, focus, passion and courage get overlooked? These traits are needed too. They are deeply catalytic.

If I said the word ‘penetration’ to you now, how would you react? Tightness, perhaps even nausea? It’s a word that carries a lot of weight and is loaded with judgement.

But what does penetration really mean? In the work of self-realisation we must use masculine energy to penetrate into our unconsciousness.

It shines a light in the darkness and encourages us to ‘go deeper’. Where would we be without this?

I suppose probably in comfortable denial, stuck in a bubble of ‘love and light’ but never able to face any of life’s obstacles.

On a more practical outer level we can use masculine energy to initiate change in our lives.

To take that bold, but necessary step into the unknown.  It is also needed to establish boundaries, asserting what is okay for you and what is not. This is particularly important for empaths and highly sensitive people. It can be so easy to lose yourself in others, particularly when you always see their point of view. The masculine energy protects you from this, establishing a boundary so that you remain clear in who you are.

Coming into alignment

I have met many women out there (men too) who subtly deny their masculine side, convincing themselves that it is too aggressive to assert themselves instead of simply trusting that what they’re getting is right for them. I would say there needs to be a recognition of balance here.

Indeed, you draw to you exactly the right circumstances for you to come closer to yourself. But, there also needs to be an inquiry into why you’ve attracted it. Does it serve you to be accepting in this circumstance? Perhaps it does. Or, perhaps the right action is to stand your ground, asserting that what is happening is not okay.

I have also met many men (women too) who overuse their masculine side, seeking to control and dominate a situation in an effort to get something from it, even if it’s just an ego boost.

I would say there definitely needs to be an expression of masculine energy when it wants to come through, but in a way that doesn’t seek to gain power over someone else.

Can you stay in your own power without disempowering someone else? Why would you need to disempower somebody else when you can find all the strength you need inside?

It can be a challenge, especially when it is so ingrained into our psyche. But it is needed to heal both men and women. It even comes down to the language we use. Can we admit we have a problem without needing to change it? Can we take responsibility for our own emotional pain? This is where true strength and courage lie.

I’d love to hear how you feel about what you’ve read here. Does it push your buttons? What have been your experiences with masculine energy?

With love, as always, Richard