Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

← Agenda Biodanza ←

| De I Tjing dansen- Boek der Veranderingen
Inschrijven

Dans het orakel

“De synchroniciteit en resonantie met de universele patronen geeft de kosmische dimensie van het menselijk bestaan- haar transcendente eenheid en cohesie met het leven- weer.” Rolando Toro Araneda

 

De I Tjing, een Chinees Orakelboek is een meesterwerk vol van diepe wijsheid over het menselijk leven.

In tijden van twijfel en periodes van existentiële crises (paniek en/of psychisch onbehagen) werd het door koningen en keizers geraadpleegd. Als mens zijn we niet geïsoleerd maar onderhevig aan een proces van integratie in de grotere eenheid van het universum. De mens is een kosmologisch wezen, dat is de strekking van het boek!

 

De I’ Tjing is opgebouwd door transmutatie; door middel van symbolen van verandering. Het werk verwijst naar de kosmische bewegingspatronen waarvan de mens onderdeel is. Daarom kan- door het combineren van de fluïditeit van de wind, haar penetratie en mobiliteit, de sereniteit van het meer of met de rust van de berg- worden gedanst. 

De I Tjing dansen is door de dans, de betekenis van het antwoord op de existentiële raadsels ”belichamen” (incorporeren)

 

                    

De I Tjing is niet eenvoudig te begrijpen.

Daarom gaan we dit weekend deze bijzonder taal, haar symboliek en beelden, in feit archetypen, zien te ontsluiten. 

Iedere deelnemer raadpleegt het boek met een individuele vraag. Het antwoord wordt dan vervolgens gedanst! 

Wijsheid blijft niet alleen iets mentaal maar wordt diep vanbinnen geleefd of beleefd.

 

De dans is immers de perfecte daad van synchroniciteit met de krachten van het leven.

Het raadsel wordt, op deze wijze, in de rite van de dans ontcijferd. De betekenis van het antwoord op je vraag wordt ontvangen als een totale emotie, als een cenesthetische openbaring. 
 

Praktische info: Meebrengen: lunch, pen, papier, drie dezelfde munten en de I Tjing. We werken het liefst met de vertaling van Richard Wilhelm.

ENKELE TIPS voor het stellen van de vraag: 
• Probeer de essentie samen te vatten en maak de vraag niet te ingewikkeld.  
• Stel de vragen die op dit moment belangrijk zijn. 
• Stel geen vragen over anderen, d.i. inbreuk op de privacy.  
• Je kunt vragen over de toekomst stellen maar bedenk dat je de toekomst zelf in handen hebt. De toekomst staat nooit vast maar de I Tjing zal een richting aangeven waarin het gaat als er niets aan de situatie veranderd wordt.
 

De dans en het orakel

De dans is de meest essentiële expressie van de identiteit, waarin de signalen van het verleden en de toekomst gegrift staan. Het is ook nog mogelijk om te dansen om specifieke oplossingen te vinden of de krachten die ons in de chaos brengen, te verslaan (te beteugelen).

Om essentiële vragen te stellen over ons bestaan, kan het Chinese orakel (de i-Tjing) ons met woorden antwoord geven, maar het antwoord kan ook door middel van de dans gegeven worden, in dit geval wordt het antwoord ontvangen als een globale emotie, als een cenesthetische onthulling/openbaring.

Het eigen bestaan dansen is terugkomen naar de kosmos, door de beweging als een immens antwoord. Het anagram ontcijfert zich in de rite van de dans, het gevoel van binnen, waar de vraag zich nestelt (incorporeert?). De dans is een perfecte daad van synchroniciteit met de krachten van het leven. Het essentiële werk om de groei te bevorderen is verbinding te maken met de kosmische bron van het leven, of bewegingen die orde scheppen vanuit de chaos en de regelmaat herstellen. De bron waar uit het gevoel voor de kosmische orde (organisatie) uit ontstaat, is in ieder creatuur aanwezig en is ook nog eens zelforganiserend.

Het zelforganiserende is de verbinding en de resonantie met/van de krachten uit de universele krachten. Verbinding maken met het leven is alleen mogelijk door met affiniteit contact te maken; de liefde is de juiste vorm van verbinding, de dans is de juiste vorm van manifestatie. Wanneer we deze verbinding met het leven aangaan, zullen de existentiële hologrammen oplichten, en verlichten, in de betekenis dat ‘iemand verlicht is als deze persoon het leven van anderen verlicht’.


De vivencias die ontstaan door de muziek verenigen het antwoord en het resultaat van de trigrammen, waardoor het een rituele dans wordt van evocatie en invocatie van de eigen innerlijke krachten. Het antwoord voegt daarom een viscerale en cenesthetische dimensie toe die bijdraagt aan een hoger en intensiever bewustzijn.

The 'I Ching is a holy book, a book of Chinese wisdom that exists from more than 3000 years.It has been used since ancient times as an oracle. It is based on the observation of laws of nature and of life and on the perfect integration of the forces of the Heaven and of the Earth, namely, the spiritual and material forces in the universe.

 

The reading of I Ching involves a change in the way of looking at the world: it requires great humility and a willingness to refrain from using our Western logic, linear reasoning, analytical science, and open spaces for a poetic vision of creation seen as an infinite network where everything is interconnected.

 

Every moment we live is short lived and changeable. All the variety is simply a manifestation of the great unity of the universe, which includes everything that exists. The I Ching describes as "Sublime Success" the fact that we are on the way - in the TAO - in the pursuit of our essence, of the integration of our identity, or in other words, to realize what we were born to be.

 

Why dancing the 'I Ching?

The purpose of Biodanza is exact the same, namely, the integration of identity. Biodanza facilitates this journey through dance and vivencia, acts on an unconscious level, synchronously with the forces of life. Biodanza, through the resonance with the cosmic sources, original, present in every living being, proposes that each participant meets this resonance inside himself and lives more fully. 

Who is Richard Wilhelm?

The West's foremost translator of the I Ching. Richard Wilhelm thought deeply about how contemporary readers could benefit from this ancient work and its perennially valid insights into change and chance. For him, the Book of Changes represented not just a mysterious book of oracles.

In his hands, it emerges, as it did for C.G. Jung, as a vital key to humanity's age-old collective unconscious.