Biodanza Rosa - Breda + Antwerpen

← Agenda Biodanza ←

07-10-2018 | De I Tjing dansen- Boek der Veranderingen
Inschrijven

De I Tjing- het boek der Veranderingen dansen

 

This is the realm of the Shaman. The Old You is just a dry husk.
You can't return to it. Metamorphosis is the only grace offered.
You can only return to your homeland as a New You.

 
Het boek der veranderingen is van oorsprong een orakelboek uit de tijd der mythen, dat behoort tot de belangrijkste werken, van de wereldliteratuur. Het bevat de 3000 jaar oude spreuken van Chinese wijsheid op het gebied van de natuur- en staatswetenschap, de levenskunst en het religieuze denken. Het is de gemeenschappelijke bron van de leer van Confucius en Lau Tse.

Het werk zal iedereen die het orakel raadpleegt met wijze raadgevingen van dienst zijn. Het kan voor degene die hier diep in doordringt een grondslag zijn voor een nieuwe levensvisie, want door dit boek wordt de kosmische samenhang zichtbaar waarin het leven van de enkeling verweven is. 

 

Dans is de wezenlijkste uitdrukking van wie we diep van binnen zijn, het is ook de uitdrukking waarin ook de tekenen van verleden en toekomst gegrift staan. Daarom is het mogelijk te dansen en om een betekenisvolle bevrijding aan te roepen of te dansen om de krachten van de chaos (die ons kwellen) te bezweren. Rolando Toro

De antwoorden van het orakel zijn kosmische metaforen en bijgevolg niet makkelijk te begrijpen of te vertalen. 

Maar in de dans zullen we moeiteloos de betekenis van het antwoord ontvangen. Het antwoord wordt ontvangen als een totale emotie, als een cenesthetische openbaring! Het antwoord is op deze manier niet alleen mentaal maar iets dat beleefd wordt: op dat moment geleefd!

 

DE DANS EN HET ORAKEL 

 

De I Tjing baseert zich op veranderingsprocessen in de natuur zoals die nu eenmaal in hun algemeenheid plaatsvinden tussen mensen en volkeren en ook in ons innerlijk.

Van oudsher willen we graag weten in welke veranderingsprocessen we zitten en in hoeverre we ons daarin optimaal gedragen, en we kunnen de I Tjing lezen of raadplegen om daarachter te komen, dit kunnen we doen als hulpmiddel om de zelfkennis uit te breiden. 

 

Dans het Orakel is een uitnodiging om de verkregen antwoorden te dansen; bijvoorbeeld de combinatie van de fluïditeit van de wind, haar wijze van penetratie en mobiliteit, met de sereniteit van het meer of de rust van de berg. 

 

Hoe kwam Rolando bij het creëren van deze extensie.
In de vele jaren ervaring tijdens de sessies van Biodanza heeft Prof. Rolando Toro niet te classificeren verschijnselen waargenomen zoals: snelle veranderingen in de existentiële oriëntatie, waarnemingen, telepathie, enz. déze verschijnselen toonden een kracht die buiten de kennis van de wetenschap staat.


Met dit uitgangspunt heeft Rolando en met dat wat de Biodanza deelnemers hem aangaven workshops gecreëerd die hij het "Onderzoek naar het Onbekende" noemde.Deze workshops werden dus ontwikkeld om contact te maken met de onbewuste psychische krachten die deel uitmaken van het  collectieve onbewuste: het geheugen van de mens. 

Als onderdeel van dit onderzoek is de workshop De I Tjing – het Boek der Veranderingen dansen, ontstaan.
Biodanza stelt ons in staat om in harmonie met het universum te treden, daarin ligt haar genezende kracht en existentiële revalidatie. Dans en bewegingen resoneren daarmee op de universele levensenergiepatronen.

 

Voorwoord van C.G. Jung

In het voorwoord van de Wilhelm-vertaling schrijft Jung: “De I Tjing biedt zich niet aan met bewijzen en klare resultaten: het maakt geen ophef van zichzelf en het is niet gemakkelijk te benaderen. Als een deel van de natuur wacht het tot het ontdekt wordt.

Het leurt niet met feiten of macht, maar voor hen, die streven naar zelfkennis, naar wijsheid –als er zoiets bestaat- is het wellicht het juiste boek. Voor de één zal de geest, die het doordringt, zo klaar zijn als de dag, voor een ander wazig als de schemering, voor een derde duister als de nacht.

 

Wie er niet voor voelt, hoeft het niet te gebruiken. Het werk verwijst naar de kosmische bewegingspatronen waarvan de mens onderdeel is. 

 

                    

 

Het eigen bestaan dansen is het immense antwoord teruggeven aan de kosmos, door de beweging. Het anagram ontcijfert zich in de rite van de dans, het gevoel vanbinnen, waar de vraag zich nestelt incorporeert.

Dans is de perfecte daad van synchroniciteit met de krachten van het leven. Het raadsel van ieders bestaan wordt in de rite van de dans ontcijferd. 

Het essentiële werk om de groei te bevorderen is verbinding maken met de kosmische bron van het leven, of bewegingen die orde scheppen vanuit de chaos en de regelmaat herstellen. De bron waar uit het gevoel voor de kosmische orde (organisatie) uit ontstaat, is in ieder creatuur aanwezig en is zelf organiserend.

Het zelforganiserende is de verbinding en de resonantie met en van de krachten uit de universele krachten.

Verbinding maken met het leven is alleen mogelijk door met affiniteit contact te maken; de liefde is de juiste vorm van verbinding, de dans is de juiste vorm van manifestatie.

Wanneer we deze verbinding met het leven aangaan, zullen de existentiële hologrammen oplichten, en verlichten, in de betekenis dat ‘iemand verlicht is als deze persoon het leven van anderen verlicht’. (...) De vivencias die ontstaan door de muziek verenigen het antwoord en het resultaat van de trigrammen, waardoor het een rituele dans wordt van evocatie en invocatie van de eigen innerlijke krachten.

Het antwoord voegt daarom een viscerale en cenesthetische dimensie toe die bijdraagt aan een hoger en intensiever bewustzijn." Rolando Toro 

 

Praktisch: Pen, papier en 3 dezelfde munten meebrengen, de I Tjing als je hem thuis hebt. We werken met de vertaling van Richard Wilhelm.

ENKELE TIPS voor het stellen van de vraag: 
• Probeer de essentie samen te vatten en maak de vraag niet te ingewikkeld.  
• Stel de vragen die op dit moment belangrijk zijn. 
• Stel geen vragen over anderen, d.i. inbreuk op de privacy.  
• Je kunt vragen over de toekomst stellen maar bedenk dat je de toekomst zelf in handen hebt. De toekomst staat nooit vast maar de I Tjing zal een richting aangeven waarin het gaat als er niets aan de situatie veranderd wordt.
 

De synchroniciteit en resonantie met de universele patronen geeft de kosmische dimensie van het menselijk bestaan- haar transcendente eenheid en cohesie met het leven- weer.” Rolando Toro Araneda

 

 

*****

The 'I Ching is a holy book, a book of Chinese wisdom that exists from more than 3000 years. It has been used since ancient times as an oracle. It is based on the observation of laws of nature and of life and on the perfect integration of the forces of the Heaven and of the Earth, namely, the spiritual and material forces in the universe.

The reading of I Ching involves a change in the way of looking at the world: it requires great humility and a willingness to refrain from using our Western logic, linear reasoning, analytical science, and open spaces for a poetic vision of creation seen as an infinite network where everything is interconnected.

Every moment we live is short lived and changeable. All the variety is simply a manifestation of the great unity of the universe, which includes everything that exists. The I Ching describes as "Sublime Success" the fact that we are on the way - in the TAO - in the pursuit of our essence, of the integration of our identity, or in other words, to realize what we were born to be.

 

Why dancing the 'I Ching? The purpose of Biodanza is exact the same, namely, the integration of identity. 

Biodanza facilitates this journey through dance and vivencia, acts on an unconscious level, synchronously with the forces of life. Biodanza, through the resonance with the cosmic sources, original, present in every living being, proposes that each participant meets this resonance inside himself and lives more fully. 

Who is Richard Wilhelm? The West's foremost translator of the I Ching. Richard Wilhelm thought deeply about how contemporary readers could benefit from this ancient work and its perennially valid insights into change and chance. For him, the Book of Changes represented not just a mysterious book of oracles.

In his hands, it emerges, as it did for C.G. Jung, as a vital key to humanity's age-old collective unconscious.